GlobalCONSTRUCT™ - a GlobalTim Group Division

  Servicii de mansardare și reabilitare termică pentru blocuri în Timișoara

GLOBALTIM GROUP - Divizia GlobalCONSTRUCT™ oferă posibilitatea mansardării blocurilor de locuințe oferind servicii de reabilitare termică și modernizare.

Este necesar acordul notarial tuturor proprietarilor pentru cedarea părților comune aferente terasei în schimbul lucrărilor de construcții.

Se face mai întâi o evaluare tehnică asupra condițiilor existente ale blocului dvs. după care vă vom oferi o listă de servicii pe care le vom efectua pe cheltuiala noastră în schimbul cedării părților comune aferente terasei blocului.

SERVICII OFERITE ASOCIAȚIEI DE LOCATARI

Izolarea termică și fonică exterioară cu polistiren expandat de 10cm

Acoperirea izolației de polistiren cu tencuială decorativă în două culori într-un design modern la alegerea clientului

Acoperiș pe structură de lemn acoperit cu țiglă metalică sau ceramică sau combinat, în funcție de dorința clientului

Realizarea pereților exteriori ai mansardei din zidărie cu centuri din beton armat

Amenajarea casei scării, înlocuire uși și geamuri cu temopan, vopsirea balustradelor și caloriferelor

Alte lucrări de reparații și modernizare în funcție de situație: înlocuire coloane apă rece, caldă și canalizare, înlocuire tevi subsol de apă, rece caldă, încălzire sau canalizare, înlocuirea coloanei de gaz a blocului pentru a permite montarea de centrale termice, etc.

Pașii necesari în procesul de mansardare-reabilitare al unui bloc de locuințe

01

Certificatul de Urbanism și acordul tuturor locatarilor prin intermediul procurilor notariale.

Solicităm mai întâi Certificatul de Urbanism (CU) de la Primăria Municipiului Timișoara.  Certificatul de Urbanism este un act informativ, prin care Primăria ne va comunica condițiile pe care trebuie să le îndeplinim pentru a obține autorizația de construire: actele necesare, avizele și acordurile ce trebuie obținute.

Este necesar apoi ca toți locatarii să fie de acord pentru a se putea realiza lucrările de izolare exterioară și mansardare. Este de asemenea obligatoriu să nu existe succesiuni nefinalizate și să putem contacta toți proprietarii aflați în străinătate. Băncile unde există credite imobiliare trebuie și ele să își dea acordul. Toți proprietarii vor întocmi procuri notariale prin care împuternicesc o unică persoană (de obicei președintele asociației de locatari sau administratorul) care va semna în numele lor toate actele și avizele necesare.

02

Studiul geotehnic, proiectul topografic și reapartamentarea imobilului

Se realizează apoi un studiu geotehnic privind posibilitatea de a construi mansarda. Studiul geotehnic va analiza calitatea și caracteristicile terenului de fundare, oferind proiectantului informațiile necesare pentru calcularea și dimensionarea corectă a fundațiilor.

Se întocmește un proiect topografic al întregului imobil, urmat de reapartamentare prin care se eliberează un numar de Carte Funciară distinct pentru terasa blocului. Reapartamentarea trebuie aprobată de Oficiul de Cadatru  și apoi realizată pe cale notarială.

Se face apoi un contract de servicii între firma noastră și asociația de locatari și un deviz de lucrări, apoi se realizează contractul notarial între firmă și asociația de locatari pentru serviciile stabilite oferite în schimbul terasei blocului.

03

Elaborarea proiectului de arhitectură și obținerea Autorizației de Construcție

Se va elabora inițial proiectul de autorizare pentru fiecare specialitate (arhitectură, structură de rezistență și instalații). Proiectul de autorizare, numit Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.) reprezintă o formă simplificată a proiectului tehnic (P.Th.). Dupa emiterea autorizației de construire, documentația tehnică — D.T. se dezvoltă în proiectul tehnic — P.Th. Proiectul tehnic și detaliile de execuție (P.Th.+D.E.) reprezintă documentația scrisă și desenată care se elaborează de catre cadre tehnice de specialitate (arhitect, inginer de rezistență, ingineri de instalații) și care conține toate informațiile necesare execuției unei construcții. Documentațiile tehnice vor fi țn conformitate cu  prevederile legale exprimate prin certificatul de urbanism, cu legile și normativele în vigoare și vor ține cont de caracteristicile specifice amplasamentului (caracteristici teren de fundare, încarcări cu zăpadă, vânt, cutremure etc.).

În baza acestora, în final se obține Autorizația de Construcție eliberată de către Primărie.

04

Construcția propriu-zisă urmată de procesul verbal de recepție

Dupa obținerea autorizației, începem execuția construcției, respectând proiectul tehnic. Vom angaja un diriginte de șantier autorizat, care să urmărească buna desfașurare a lucrărilor și respectarea proiectului. Se întocmește de către acesta Cartea tehnică a construcției (cuprinzând toate documentele privind construcția, emise in toate etapele realizarii ei – de la certificatul de urbanism pana la receptia finala a lucrarilor).

Se efectueaza în final recepția la terminarea lucrărilor în prezența reprezentanților asociației de proprietari și a dirigintelui de santier, a executantului, a proiectantului, si a reprezentantului Primariei.

În continuare ne vom ocupa de înscrierea în CF și finalizarea noilor apartamente de la masardă, evenimente care nu mai au legătură cu asociația de locatari.

ÎNTREBĂRI LEGATE DE PROCESUL DE MANSARDARE

Toți proprietarii trebuie să fie de acord cu lucrările respective și să declare acest lucru în fața unui notar prin intermediul unei procuri notariale.

Acestea sunt doar legate de proprietarii apartamentelor din blocul dvs. Poate fi cazul unor succesiuni nefăcute sau proprietari plecați în străinătate care nu pot fi contactați sau pur și simplu proprietari care nudoresc să își dea acordul.

Bineînțeles, există soluții juridice în acest sens. Vă rugăm să ne contactați și vom găsi împreună soluția cea mai potrivită pentru dvs.

SUS